Hlavné prvky zabezpečovacieho systému a ich funkcia

Systém Jablotron 100, je stavebnica, ktorá obsahuje veľké množstvo prvkov, pomocou ktorých je možné odborne zabezpečiť akékoľvek priestory, počínajúc malým bytom, končiac veľkou firmou. Optimálnu skladbu, prispôsobenú vaším predstavám, vám navrhne technik, ktorého si vyberiete.
Základ systému tvorí ústredňa, akumulátor, klávesnica, detektor pohybu, detektor otvorenia dverí a siréna.
K základu sa podľa potreby inštalujú ostatné prvky, ďalšie snímače, kamery, indikačné, meracie, komunikačné a výkonové prvky, ktoré vykonávajú rôzne povely. Tým pádom je možné pomocou Jablotron 100 vytvoriť navyše aj inteligentný systém ovládania spotrebičov v objekte.

Zabezpečovaci systém (alarm)si môžete predstaviť ako chobotnicu.

Chobotnica má hlavu – mozog, ktorý vyhodnocuje a rozhoduje. Chápadlá,  ktoré tvoria výkonné a  komunikačné kanály a na chápadlách prísavky, a rôzne citové či tlakové bunky, ktoré sú v kontakte s okolím, posielajú signály a následne vykonávajú povely mozgu.

Ústredňa

V systéme Jablotron je mozgom ústredňa systému.
Chápadlami sú káble napojené do tejto ústredne a na nich sú napojené rôzne snímače, ovládacie klávesnice, sirény a iné prvky. 

Na rozdiel od chobotnice, ktorá má iba chápadlá, v systéme Jablotron existujú aj bezdrôtové prvky. 

Tieto prvky dokážu komunikovať s ústredňou pomocou rádiového signálu, až na vzdialenosť 300m.
V praxi to znamená, že prvky nepotrebujú nijaké káble, čo je v mnohých prípadoch veľkou výhodou.

  Ústredňa je plastová krabica, v ktorej je sústredená hlavná časť elektroniky systému. Pripevňuje sa na stenu. Umiestnenie ústredne systému musí spĺňať  tri hlavné požiadavky:
                 1.  Musí byť dobre chránená, preto je vhodné aj jej skryté umiestnenie, 
                 2.  Musí mať dostatočne dobrý príjem GSM signálu,  
                 3.  Musí mať privod sieťového napätia 230 V.

Ak má ešte aj pripojenie na internet, sú zaistené všetky požiadavky dokonale.
(Internet nie je podmienkou, no zvyšuje istotu spojenia, v prípade výpadku GSM)

V ústredni je  akumulátor 12 V, ktorý je dobíjaný zo siete 230 V. V prípade výpadku sieťového napätia tento akumulátor zaisťuje normálne fungovanie systému na niekoľko hodín, prípadne aj dní.

Ovládacia klávesnica

Zapínanie a vypínanie ochrany, kontrola a ovládanie systému je možné pomocou kávesnice, na ktorej sú prehľadne rozčlenené jednotlivé strážené zóny .
Segmenty fungujú  ako semafór. Keď svieti zelená, alarm je odistený a vy sa môžete voľne pohybovat v objekte.
Naopak, červená, rovnako ako na prechode značí STOP. Objekt  je zaistený proti zlodejom a neoprávnené vniknutie alarm ihneď zaznamená.
Užívateľ má tak perfektný prehľad o systéme ihneď na prvý pohľad.  Vďaka svetelnej signalizácií na klávesnici alarmu okamžite vidí, čo je a čo nie je chránené.

  Ovládacie segmenty klávesnice s popisom sa pridávajú podľa potreby, klávesníc v systéme môže byť viac.
Pod pojmom ovládanie, rozumieme hlavne zapínanie a vypínanie ochrany.

Systém Jablotron je samozrejme možné ovládať aj smartónom,  i-padom,  prostredníctvom PC aj kartou a čipom.
Zapínanie a vypínanie ďalších funkciií, ktoré boli nainštalované sa prispôsobuje konkrétnym požiadavkam zákazníka.
Existuje široká škála možností, ktoré podrobnejšie popisujeme v našom dokumente na stiahnutie - Tipy pre Vašu bezpečnú domácnosť a firmu.

Diaľkový ovládač - kľúčenka

Pri bezdrôtovom a hybridnom systéme je možné použiť na ovládanie systému aj diaľkové ovládače - kľúčenky.
Existuje viac typov s rôznymi funkciami.

Detektory - snímače zabezpečovacieho systému

Nainštalovaný zabezpečovací systém má po celom objekte (rôzne zóny, ako izby, haly, pivnice, chodby, a t ď.) vhodne rozmiestnené detektory - snímače, ktoré môžu identifikovať pohyb, otvorenie dverí, okien, rozbitie skla, prítomnosť dymu, plynu, únik vody a podobne.
Tieto snímače neustále komunikujú s ústredňou a odovzdávajú jej informácie o momentálnom stave, v priestore, ktorý kontrolujú.
Ak je systém uvedený do stavu stráženia = zapnutie systému (číselným kódom, diaľkovým ovládaním, kľúčenkou či smartfónom), tak ústredňa reaguje na zmenu stavu niektorého snímača tak, že vykoná povel, ktorý má pre daný snímač naprogramovaný. Napríklad, vyvolá hlasitý poplach a pošle o ňom správu na príslušné miesta.
Niektoré snímače môžu byť naprogramované tak, aby strážili aj pri vypnutom systéme, hlavne požiarne a záplavové.

Sirény - interná a externá

Pri poplachu obe sirény nepríjemne silno húkajú. Zvuk sirény upozorní okolie a blikač pomôže identifikovať presné miesto.

Myslite preto pri umiestnení sirény aj na jej viditeľnosť pre uľahčenie činnosti zásahovej jednotky, strážnej služby, polície, či susedov.

  Z estetického hľadiska si môžete vybrať niektorú z variant prevedenia krytu sirény a to nerezový, alebo biely plastový kryt sirény, s modrým, alebo červeným blikačom. Zvoľte si aký sa Vám páči, alebo hodí k objektu.

Namontovaná externá siréna pôsobí aj ako psychologicky odstrašujúci element, pre potencinálne kriminálne živly podobne, ako aj samolepky s nápisom, že objekt je strážený zabezpečovacím či kamerovým systémom.
Výstražné nálepky nalepené na dverách, či oknách objektu majú tiež svoj psychologický význam a môžu odradiť páchateľa.
Nálepky existujú aj vnútorné, pre nalepenie z interiérovej časti skiel okien aj vonkajšie. Lepia sa na hladký a odmastený povrch zbavený prachu.  Určite si ich nalepte! Je to dobrá prevencia, aj keď ešte nemáte alarm.
Dostanete ich pri montáži alarmu, alebo ich môžete kúpiť v našej predajni DOLTON.

Autor webu: Vojtech Križan, www.dolton-hobby.sk, dc.dolton@gmail.com, +421905440638

© 2024 Všetky práva vyhradené

Konverzky.cz