Ako vybrať správny napájací adaptér ?
 (zdroj, napájač)

Pre výber a správne použitie napájacieho zdroja - adaptéra sú rozhodujúce tieto tri parametre: 

  • 1. Napájacie napätie prístroja,
  • 2. Prístrojom odoberaný prúd,  
  • 3. Polarita.

1. Napájacie napätie –  Každý prístroj je stavaný na napájanie určitým menovitým napätím, ktoré sa musí v rozsahu malých tolerancii dodržať.
Závisí na tom výkon, spoľahlivosť a presnosť prístroja. Namiesto batérií, je možné prístroj napájať externým sieťovým zdrojom napätia, ktorý sa ľudovo nazýva „adaptér“, „napájač“, „nabíjačka „ a podobne. 

 
Tieto napájače čerpajú energiu z bežnej sieťovej zásuvky (230V) a premieňajú ju spravidla na nižšie napätie, rôznej veľkosti.
Niektoré prístroje majú zabudovanú elektroniku, ktorá aj z vyššieho napätia, ktoré k prístroju pripojíme si toto napätie dokáže prispôsobiť a udržať – hovorí sa tomu stabilizovať.

 
Väčšina prístrojov však túto elektroniku nemá zabudovanú a preto sa musia napájať práve takým napájacím adaptérom, ktorý už v sebe takýto stabilizátor má. 
Takýto napájač sa nazýva „stabilizovaný napájací zdroj“, ľudovo - "adaptér". Existuje množstvo ich variant, niektoré vidíte na obrázku.

2. Druhý dôležitý parameter je prístrojom odoberaný prúd.
Býva udávaný na štítku prístroja, alebo v návode k prístroju (v technických parametroch).


Vhodný adaptér je taký, ktorý dodáva rovnaké napätie vo V (voltoch), ako udáva prístroj, ktorý chceme napájať.
Prúd napájacieho adaptéra by mal byť vždy vyšší, ako je menovitý prúd napájaného prístroja (udáva sa v A – ampéroch, alebo mA – miliampéroch).

Na napájacom zdroji býva vyznačené: Vstupné napätie (Input: 100 – 240 V AC) a tiež výstupné napätie (Output: 12V) a maximálny výstupný prúd (0,6A) a tiež polarita výstupného konektora (úplne dolu).
 V prípade na obrázku, je plus pól v strede DC konektora a mínus pól je na vonkajšej kovovej ploche. Graficky je to znázornené priamo nad nápisom "Made in China"
 G

Prílklad – stolová lampička má na štítku napísané 12V/ 350 mA. Použijeme teda adaptér, ktorý má 12V/ 500 mA. V praxi to znamená, že adaptér je schopný dodať požadovaný prúd (350mA), ktorý potrebuje stolová lampička a ešte má aj prúdovú rezervu (150 mA), to znamená, že adaptér nepôjde na plný výkon a nebude sa nadmerne prehrievať.


Iný príklad: Autochladnička, má na štítku napísané 12V/ 60W.  Tu nie je na prvý pohľad daný prúdový odber, ale celkový výkon vo wattoch (W).
Z výkonu si vieme jednoducho vypočítať prúdový odber takto:  Celkový výkon (60W) vydelíme napájacím napätím (12V) a dostaneme odoberaný prúd, v tomto prípade 5 A. Potrebujeme teda  adaptér, ktorý má menovité napätie 12 V a je schopný dodať prúd vyšší ako 5 A. Môže to byť kľudne aj 10 A, alebo viac, prístroj si odoberie vždy iba toľko, koľko potrebuje, nemusíme sa ničoho báť. Vzhľadom k veľkému prúdu bude aj veľkosť adaptéra väčšia a vyššia bude samozrejme aj jeho cena.

 
Polarita –  takmer všetky  bežné domáce prístroje, ktoré ako zdroj využívajú  akumulátory a batérie, sú napájané jednosmerným napätím (označenie DC),  ich konektory ( póly) bývajú označené znakom „+“ a znakom „-„ a výškou napätia vo voltoch. Kladný pól sa zvykne označovať aj červenou farbou, či vodičom s červenou izoláciou a záporný býva čierny.

 
Polarita a napätie  je udávaná aj na prístrojoch aj na napájacích  adaptéroch, alebo v návodoch k nim.
Polaritu a výšku napätia je potrebné  bezpodmienečne dodržať, lebo v opačnom prípade hrozí zničenie prístroja, alebo aj adaptéra !
Pokiaľ má adaptér na výstupe označenie AC, jedná sa o striedavé napätie a nesmieme ho k prístrojom s označením DC pripojiť, lebo by sa mohli zničiť.

 
Univerzálne napájacie adaptéry mávajú prepínač, ktorým je možné nastaviť potrebné napätie. Niekedy majú aj prepínač správnej polarity, alebo sadu výmenných vidličkových konektorov , ktoré sa dajú jednoduchým zasunutím vidlicového konektoru zapojiť tak, aby bola polarita správna, ale POZOR!, aj nesprávna, ak sa vidličkový konektor otočí o 180 stupňov, bude polarita opačná! Toto je potrebné dôkladne pozrieť a nastaviť podľa návodu. (Výmenné DC konektory vidíte na obrázku)
Plus pól pripájame vždy na + a mínus pól na – !


Ak Vám bol tento článok užitočný, odporučte ho svojím známym.

 Ďaľšie užitočné vychytávky a články nájdete tu: www.dolton.sk
 

Autor webu: Vojtech Križan, www.dolton.sk, dc.dolton@gmail.com, +421905440638

© 2024 Všetky práva vyhradené

Konverzky.cz